Бъдещето на глобалната търговия

Бъдещето на глобалната търговия

Panama-CanalТърговията от Китай и Югоизточна Азия до Северна Америка и Европа стремително се увеличава

Търговията от Китай и Югоизточна Азия до Северна Америка и Европа се очаква да нараства през следващите пет години според бизнес анализа на компанията IHS Inc. Търговските потоци от Китай ще продължат да се увеличават с повече от 5 % годишно между 2015 и 2020 г. Се посочва в глобалния макроикономически анализ на търговията и транспортирането на товари World Trade Service на дивизията на IHS Maritime & Trade forecasts.

maritime silk routeПо Пътят на коприната

 Този положителен растеж се прогнозира въпреки забавянето на растежа на китайската икономика, наред с този на други развиващи се пазари. Намерението на Китай да остане основен център на глобалната търговия за останалата част от икономическия свят, развивайки стратегическата си инициатива Maritime Silk Road Inatiative. Тя предвижда увеличаване на инвестициите и засилване на сътрудничеството по историческия Път на коприната. Икономическият коридор Китай – Пакистан е разширение на известния от древността Път на коприната,, свързващ по суша и море Китай със Средиземноморието.

Една нова тенденция е в ход и това е изграждането на все по – големи контейнеровози за рационализиране на веригите на доставки. Оформя се тенденцията към строителство на контейнеровози, способни да превозват 20 000 контейнерни единици ( 20 – футови контейнери), стремейки се да намалят разходите за транспорт чрез излюползването на по – ефективни транспортни средства. Използваните досега контейнеровози имат капацитета да транспортират около 13 000 контейнера, а новите ще имат потенциала да превозват около 50 % повече товари.

Тъговският бум между Югоизточна Азия и Северна Америка

„Китай може да бъде основна движеща сила в региона, но Югоизточна Азия реализира значителен напредък“, отбелява Криспен Аткинсън, главен анализатор в IHS Maritime & Trade. Износът на Виетнам се очаква да се увеличи с 44 % до 2020 г.

“Виетнам, Индия и много икономики в Южна Азия ще се възползват от неотдавнашния спад на цените на енергия и суровини като нетни износители на тези стоки – обеснява Ян Рандолф, директор анализ на риска в IHS. – Те имат значителе  индустриален сектор  сектор на услуги, които печелят от по – ниските цени на материалите и ниски разходи за инвестиции. Също така техните валути не са обвързани с растящия американски долар.“

Африка на световната търговска карта

IHS очаква търговските потоци от Китай до Африка да нарастват през следващите пет години, като най – голямо увеличение се очаква по маршрута от Източна Азия до Китай, който включва Мозамбик, Замбия и Зимбабве.

„Търговията между Източна Африка и Китай се очаква да нарастне с 91 % до 2020 г., концентрирайки се около промишлените стоки – смята Аткинсън. – Източна Африка се превръща в нов хъб за Китай.“

Разширението на Панамския канал

Panama-CanalВ края на 2015 г. Трябва да завърши третото разширение на Панамския канал. Съществува изобилие от предположения как това ще повлияе на глобалната търговия. Прогнозите действително са трудни, поради множество фактори, между които  течението Ел Ниньо – мощно климатично колебание, което се появява в Тихия океан, причиняващо природни катаклизми и епидемии. Докато каналът е символ на модерното инжинерство вече повече от 100 години, той е зависим от прищевките на природата. Наскоро пристанищните власти на Панамския канал въведоха ограничения  в резултат на ефекта на Ел Ниньо, причинил ниските нива на водите. Това е първото подобно ограничение от почти 20 години.

Пристанищните власти временно ще ограничат максималното газене на корабите, преминаващи през канала. Допустимият транзит за Панамския канал е 11,89 м и е в сила от 8 септември тази година.

Корабите, които са натоварени повече от изискванията за транзитно преминаване, ще трябва да разтоварват товари, за да могат да преминат през канала. Промяната може да се отрази на около 20 % от корабите, които използват този маршрут.

Източник: сп. Логистика