Какво отключват 20 – те ключа

Какво отключват 20 – те ключа

Как да организираме работата на фирмата, така че да произвеждаме по – бързо, по – качествено и да доставяме всичко в много кратки срокове?
Това е основният въпрос, върху който разсъждават много мениджъри на компании и то почти всеки ден. Това беше темата на Първата международна Lean конференция в България, организирана от консултантите на Некст Консулт. Участниците в нея имаха шанса да се запознаят с методологията за внедряване на Lean, носеща името „20-те ключа“, както и да посетят българските заводи, в които се работи по тази философия.
Lean е философия за управление, формирана най-вече на базата на “Toyota Production System”. Благодарение на тази философия, Тойота се превръща от малка компания в най-големия в света производител на автомобили.
Lean представлява набор от техники и инструменти, които позволяват на предприятията да са по – пъргави и по – фокусирани върху резултата, както и да предоставят на клиента всичко, което му е необходимо. Това става чрез елиминиране на излишъците, на загубите и на онова, което пречи и не доставя добавена стойност.
Основната идея на Lean подхода за управление е компанията да фокусира усилията си, съответно разходите за производство или предоставяне на услуги, само в дейности, които създават стойност за крайния клиент. Под стойност за крайния клиент се разбират разходи за производство, изпълнение на услуги, дейности или процеси, за които е уместно клиентът да плати. Според Lean подхода, изпълнението на всички останали дейности и процеси в една компания, които не добавят стойност за крайния клиент, генерират разходи, които се считат за излишни загуби и стремежът в една Lean трансформация е те да бъдат елиминирани или значително редуцирани. Казано с по-прости думи, Lean трансформацията води до повече стойност за клиента, постигната с по-малко ресурси.

5 -те принципа

Системата Lean лежи върху 5 фундаментални принципа, които са прости, но много трудно се внедряват. Първият е да се дефиинира какво е стойност в компанията. Това е крайният просукт ( услуга), за който клиентът е готов да плати. В процеса на производството възникват много други инвестиции, които клиентът не вижда. Например закупуването или наемането на сграда или оборудване, заплащането на режийните разходи, наемането на транспорт на изделието или др., за които копувачът не е готов да плати. Него го интересуват само качеството и цената на продукта.
Вторият принцип е т. нар. поток на стойността. Той означава да се дефинира и класифицира всяка дейност в процеса на работа. Да се види тя добавя ли, или не стойност към продукта. В случай, че не добавя стойност, да се помисли как да се елиминира или намали.
Третият принцип е наречен производство с изтегляне, т.е. да позволим на клиента да дърпа към него.Принципът разглежда как, след като се оптимизира работата в една компания, мениджмънтът да направи така, че дейностите „да потекакт“. Това означава да са много бързи към желанията на клиента. Да му дават онова, което иска, и същевременно да избягват трупането на запаси.
Също така сроковете на доставка трябва да са възможно най – кратки, така че процесите да се движат по – най – бързия начин.
Последният принцип е да се обяви война на загубите, като в компанията на първо място се издигне култура на постоянно подобрение.
Тези 5 принципа правят Lean универсална система, приложима във всякакви видове дейности – банкови и застрахователни услуги, транспортни и логистични компания, образоивания и др. От една страна , те са много прости, а от друга – трудни за внедряване.. Необходими са холестичен подход и методология, която с прости стъпки да завърти колелата в една фирма.

ключове или стъпала

Да се въведе Lean концепцията в дадена компания е сложен, понякога и продължителен процес. Нужни са години за постигане на необходимото лийн ноиво. Необходим е консултатнт, който да направи анализ и план на действие през годините.
За внедряването на новата организация се изисква определена методология. Именно такава е 20 – те ключа. Тя покрива 100 % основните практики в Lean и помага на организацията да се фокусира и хората в нея да вървят в една посока.
20 Keys ® е управленска система, която систематично подобрява важни аспекти на производствената дейност като качество, разходи, доставки, безопасност на труда и етични норми в компанията (познати като QCDMS). Това е възможно посредством прилагането на 20 елемента от Кайзен идеологията за трансформация на фирмената култура от най-ниското до най-високото ниво в йерархията.
20 Keys ® са всички онези елементи, който са с най-висок приоритет за компанията Ви.
Методологията е разработена от г-н Кобаяши през 1982 година в Япония и днес се прилага успешно в над 700 компании в световен мащаб.
В Япония и азиатските страни методологията е позната като PPORF, а във всички останали области, сред които и Европа, е наричана 20 Keys ®, заради 20-те разглеждани в нея елемента.

20keyschart

Методология „20 – те ключа“

Тъй като идеологията на 20 Keys ® произлиза от Кайзен, същността й се изразява в единство на цялата компания. Всички ползват 20-те ключа в контекста на своята дейност, като целта е равнопоставеност на управленските нива и оперативните служители по отношение на принципите, заложени в управлението на компанията.
Методологията се фокусира върху това, че само добре обучени и мотивирани служители и добрата управленска структура могат да генерират достатъчни ползи за компанията. Това е и причината компаниите, прилагащи методологията 20 Keys ®, да са толкова успешни в осъществяването на дейността си и в ролята си на едни от най-желаните работодатели в света.

Източник: сп. Логистика