Бъдещето на глобалната търговия

Бъдещето на глобалната търговия

Panama-CanalТърговията от Китай и Югоизточна Азия до Северна Америка и Европа стремително се увеличава

Търговията от Китай и Югоизточна Азия до Северна Америка и Европа се очаква да нараства през следващите пет години според бизнес анализа на компанията IHS Inc. Търговските потоци от Китай ще продължат да се увеличават с повече от 5 % годишно между 2015 и 2020 г. Се посочва в глобалния макроикономически анализ на търговията и транспортирането на товари World Trade Service на дивизията на IHS Maritime & Trade forecasts.

maritime silk routeПо Пътят на коприната

 Този положителен растеж се прогнозира въпреки забавянето на растежа на китайската икономика, наред с този на други развиващи се пазари. Намерението на Китай да остане основен център на глобалната търговия за останалата част от икономическия свят, развивайки стратегическата си инициатива Maritime Silk Road Inatiative. Тя предвижда увеличаване на инвестициите и засилване на сътрудничеството по историческия Път на коприната. Икономическият коридор Китай – Пакистан е разширение на известния от древността Път на коприната,, свързващ по суша и море Китай със Средиземноморието.

Една нова тенденция е в ход и това е изграждането на все по – големи контейнеровози за рационализиране на веригите на доставки. Оформя се тенденцията към строителство на контейнеровози, способни да превозват 20 000 контейнерни единици ( 20 – футови контейнери), стремейки се да намалят разходите за транспорт чрез излюползването на по – ефективни транспортни средства. Използваните досега контейнеровози имат капацитета да транспортират около 13 000 контейнера, а новите ще имат потенциала да превозват около 50 % повече товари.

Тъговският бум между Югоизточна Азия и Северна Америка

„Китай може да бъде основна движеща сила в региона, но Югоизточна Азия реализира значителен напредък“, отбелява Криспен Аткинсън, главен анализатор в IHS Maritime & Trade. Износът на Виетнам се очаква да се увеличи с 44 % до 2020 г.

“Виетнам, Индия и много икономики в Южна Азия ще се възползват от неотдавнашния спад на цените на енергия и суровини като нетни износители на тези стоки – обеснява Ян Рандолф, директор анализ на риска в IHS. – Те имат значителе  индустриален сектор  сектор на услуги, които печелят от по – ниските цени на материалите и ниски разходи за инвестиции. Също така техните валути не са обвързани с растящия американски долар.“

Африка на световната търговска карта

IHS очаква търговските потоци от Китай до Африка да нарастват през следващите пет години, като най – голямо увеличение се очаква по маршрута от Източна Азия до Китай, който включва Мозамбик, Замбия и Зимбабве.

„Търговията между Източна Африка и Китай се очаква да нарастне с 91 % до 2020 г., концентрирайки се около промишлените стоки – смята Аткинсън. – Източна Африка се превръща в нов хъб за Китай.“

Разширението на Панамския канал

Panama-CanalВ края на 2015 г. Трябва да завърши третото разширение на Панамския канал. Съществува изобилие от предположения как това ще повлияе на глобалната търговия. Прогнозите действително са трудни, поради множество фактори, между които  течението Ел Ниньо – мощно климатично колебание, което се появява в Тихия океан, причиняващо природни катаклизми и епидемии. Докато каналът е символ на модерното инжинерство вече повече от 100 години, той е зависим от прищевките на природата. Наскоро пристанищните власти на Панамския канал въведоха ограничения  в резултат на ефекта на Ел Ниньо, причинил ниските нива на водите. Това е първото подобно ограничение от почти 20 години.

Пристанищните власти временно ще ограничат максималното газене на корабите, преминаващи през канала. Допустимият транзит за Панамския канал е 11,89 м и е в сила от 8 септември тази година.

Корабите, които са натоварени повече от изискванията за транзитно преминаване, ще трябва да разтоварват товари, за да могат да преминат през канала. Промяната може да се отрази на около 20 % от корабите, които използват този маршрут.

Източник: сп. Логистика

Какво отключват 20 – те ключа

Какво отключват 20 – те ключа

Как да организираме работата на фирмата, така че да произвеждаме по – бързо, по – качествено и да доставяме всичко в много кратки срокове?
Това е основният въпрос, върху който разсъждават много мениджъри на компании и то почти всеки ден. Това беше темата на Първата международна Lean конференция в България, организирана от консултантите на Некст Консулт. Участниците в нея имаха шанса да се запознаят с методологията за внедряване на Lean, носеща името „20-те ключа“, както и да посетят българските заводи, в които се работи по тази философия.
Lean е философия за управление, формирана най-вече на базата на “Toyota Production System”. Благодарение на тази философия, Тойота се превръща от малка компания в най-големия в света производител на автомобили.
Lean представлява набор от техники и инструменти, които позволяват на предприятията да са по – пъргави и по – фокусирани върху резултата, както и да предоставят на клиента всичко, което му е необходимо. Това става чрез елиминиране на излишъците, на загубите и на онова, което пречи и не доставя добавена стойност.
Основната идея на Lean подхода за управление е компанията да фокусира усилията си, съответно разходите за производство или предоставяне на услуги, само в дейности, които създават стойност за крайния клиент. Под стойност за крайния клиент се разбират разходи за производство, изпълнение на услуги, дейности или процеси, за които е уместно клиентът да плати. Според Lean подхода, изпълнението на всички останали дейности и процеси в една компания, които не добавят стойност за крайния клиент, генерират разходи, които се считат за излишни загуби и стремежът в една Lean трансформация е те да бъдат елиминирани или значително редуцирани. Казано с по-прости думи, Lean трансформацията води до повече стойност за клиента, постигната с по-малко ресурси.

5 -те принципа

Системата Lean лежи върху 5 фундаментални принципа, които са прости, но много трудно се внедряват. Първият е да се дефиинира какво е стойност в компанията. Това е крайният просукт ( услуга), за който клиентът е готов да плати. В процеса на производството възникват много други инвестиции, които клиентът не вижда. Например закупуването или наемането на сграда или оборудване, заплащането на режийните разходи, наемането на транспорт на изделието или др., за които копувачът не е готов да плати. Него го интересуват само качеството и цената на продукта.
Вторият принцип е т. нар. поток на стойността. Той означава да се дефинира и класифицира всяка дейност в процеса на работа. Да се види тя добавя ли, или не стойност към продукта. В случай, че не добавя стойност, да се помисли как да се елиминира или намали.
Третият принцип е наречен производство с изтегляне, т.е. да позволим на клиента да дърпа към него.Принципът разглежда как, след като се оптимизира работата в една компания, мениджмънтът да направи така, че дейностите „да потекакт“. Това означава да са много бързи към желанията на клиента. Да му дават онова, което иска, и същевременно да избягват трупането на запаси.
Също така сроковете на доставка трябва да са възможно най – кратки, така че процесите да се движат по – най – бързия начин.
Последният принцип е да се обяви война на загубите, като в компанията на първо място се издигне култура на постоянно подобрение.
Тези 5 принципа правят Lean универсална система, приложима във всякакви видове дейности – банкови и застрахователни услуги, транспортни и логистични компания, образоивания и др. От една страна , те са много прости, а от друга – трудни за внедряване.. Необходими са холестичен подход и методология, която с прости стъпки да завърти колелата в една фирма.

ключове или стъпала

Да се въведе Lean концепцията в дадена компания е сложен, понякога и продължителен процес. Нужни са години за постигане на необходимото лийн ноиво. Необходим е консултатнт, който да направи анализ и план на действие през годините.
За внедряването на новата организация се изисква определена методология. Именно такава е 20 – те ключа. Тя покрива 100 % основните практики в Lean и помага на организацията да се фокусира и хората в нея да вървят в една посока.
20 Keys ® е управленска система, която систематично подобрява важни аспекти на производствената дейност като качество, разходи, доставки, безопасност на труда и етични норми в компанията (познати като QCDMS). Това е възможно посредством прилагането на 20 елемента от Кайзен идеологията за трансформация на фирмената култура от най-ниското до най-високото ниво в йерархията.
20 Keys ® са всички онези елементи, който са с най-висок приоритет за компанията Ви.
Методологията е разработена от г-н Кобаяши през 1982 година в Япония и днес се прилага успешно в над 700 компании в световен мащаб.
В Япония и азиатските страни методологията е позната като PPORF, а във всички останали области, сред които и Европа, е наричана 20 Keys ®, заради 20-те разглеждани в нея елемента.

20keyschart

Методология „20 – те ключа“

Тъй като идеологията на 20 Keys ® произлиза от Кайзен, същността й се изразява в единство на цялата компания. Всички ползват 20-те ключа в контекста на своята дейност, като целта е равнопоставеност на управленските нива и оперативните служители по отношение на принципите, заложени в управлението на компанията.
Методологията се фокусира върху това, че само добре обучени и мотивирани служители и добрата управленска структура могат да генерират достатъчни ползи за компанията. Това е и причината компаниите, прилагащи методологията 20 Keys ®, да са толкова успешни в осъществяването на дейността си и в ролята си на едни от най-желаните работодатели в света.

Източник: сп. Логистика